‘ซีพีเอฟ มาเลเซีย‘ จัด TOWN HALL : Strategic Kick Off 2024 ชูหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานกรรมการ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (สัตว์บก) เขตประเทศมาเลเซีย และ คุณมนตรี สีหมนตรี กรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ มาเลเซีย ร่วมเป็นประธานการประชุม TOWN HALL ในกิจกรรม ‘Strategic Kick Off 2024’ ภายใต้แนวคิด 3R “Reflect Refresh and React” พร้อมทั้งให้โอวาท นโยบาย และวิสัยทัศน์ รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมาย “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ตามค่านิยมองค์กร 6 ประการ (CPF Way) และหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี โดยมี คณะผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟ กว่า 130 คน จากทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ ทีมผลิต ทีมขาย เทคนิควิชาการ จัดซื้อ และหน่วยงานสนับสนุน ร่วมด้วย พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงาน 9 สาขาทั่วมาเลเซีย

ภายในงาน Mr.Lee Boon Yew-FX Strategist จากธนาคาร Hong Leong Bank บรรยายพิเศษ ‘วิเคราะห์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจ ปี 2024’ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ก้าวสู่ผู้นำในด้านต่างๆ และ Ms.Loshini Nadarajah-Advisor of Customer Engagement จาก Elanco บรรยายพิเศษ เรื่อง Motivation หลอมรวมใจพนักงาน มุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชาวมาเลเซีย

นอกจากนี้ ยังเสนอ ‘ผลงานนวัตกรรมประจำปี 2023’ อันดับ 1-5 ตอกย้ำความสำเร็จ! การสร้างสรรค์และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดธุรกิจจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ ในราคาที่เหมาะสมสู่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่มา PR CPF