“ชาว CPF อาคาร SSC” ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 2566 🚒🧯🚨👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️

คุณวิจิตร์ รุจิวิพัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน CPF อาคาร Shared Services Center (SSC) พร้อมใจฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยได้จำลองสถานการณ์ให้คณะผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งผู้ใช้บริการในอาคาร SSC มีความพร้อมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งรับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี ได้แก่ สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ สถานีดับเพลิงยานนาวา อพปร.เขตสาทร สำนักธุรการ และสำนัก SHE&En ทำให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา PR CPF