กรีนพีซจัดอันดับบริษัทที่ทิ้งขยะพลาสติกมากที่สุด “โลตัสส์-แม็คโคร-เซเว่น” ติดท็อป 5 ผู้นำลดใช้พลาสติก

รายงานข่าวจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยว่า ร้านค้าปลีก-ค้าส่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์  หรือ เครือซีพี  ได้แก่ โลตัสส์ (Lotus’s) แม็คโคร (Makro) เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) และ ซีพี เฟรชมาร์ท  (CP Freshmart) ติดอันดับท็อป 5 การจัดอันดับนโยบายพลาสติกของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยปี 2563 ซึ่งประเมินโดยกรีนพีซ ประเทศไทย เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย พบว่า

  • โลตัสส์ ติดอันดับ 1
  • แม็คโคร อันดับ 2
  • เซเว่นอีเลฟเว่น อันดับ 4
  • ซีพีเฟรชมาร์ท อันดับ 5

ทั้งนี้ เป็นตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดคล้องตามนโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนของเครือซีพีที่กำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสีย (Waste) ทั้งจากกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเครือฯ ด้วยการส่งเสริมให้ทุกหน่วยธุรกิจ คิดและดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบผ่านยุทธศาสตร์ “5 Rs” ได้แก่ สร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace), และ การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม (Reinvent)

เครือซีพีตั้งเป้าหมายว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้นั้นจะต้องสามารถนํากลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) นํากลับมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถสลายตัวได้ทาง ชีวภาพ (Compostable) ได้ 100 % ภายในปี 2568 สำหรับบริษัทในเครือที่ดำเนินการในประเทศไทย และภายในปี 2573 สำหรับบริษัทในเครือที่มีการดำเนินงานในต่างประเทศ

รายงานนี้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อประเมินนโยบายและแนวทางการจัดการพลาสติกของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์สาธารณะ กรีนพีซ ประเทศไทยใช้แบบสำรวจที่ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ด้านหลัก คือ

  • ด้านนโยบาย (Policy)
  • ด้านการลดพลาสติก (Reduction)
  • ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม (Initiatives)
  • ด้านความโปร่งใส (Transparency)

ประกอบกับการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงและสื่อสาธารณะ ช่วงเวลาการประเมินคือระหว่างเดือนมิถุนายน 2563- กุมภาพันธ์ 2564 โดย โลตัสส์ อยู่ในอันดับ 1 ด้วยคะแนนรวมสูงสุด 29.1%  แม็คโคร อันดับ 2 โดยมีคะแนนรวม 21.9%  เซเว่นอีเลฟเว่น อันดับ 4 มีคะแนนรวม 15.2% และ ซีพี เฟรชมาร์ท อันดับ 5 ด้วย คะแนนรวม 13.0%

Cr.กรุงเทพธุรกิจ