เครือเจริญโภคภัณฑ์ออกแถลงการณ์ไม่เกี่ยวข้อง CPTPP

หลายคนงงว่า CPTPP คืออะไร? เกี่ยวกับ CP หรือเกี่ยวกับ PTT หรือเปล่า?

CPTPP ย่อมาจาก Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership ชื่อเดิมคือ Trans-Pacific Partnership (TPP) ไม่ได้เกี่ยวมีความเกี่ยวโยงอะไรกับกลุ่มบริษัท CP (เครือเจริญโภคภัณฑ์) หรือบริษัท PTT(ปตท.) แต่อย่างใด แค่ตัวย่อทำให้นึกว่าเกี่ยวกัน 

กลุ่มประเทศ CPTPP เริ่มความตกลงนี้มาตั้งแต่ปี 2006 มันคือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ แต่เดิมสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ปัจจุบัน เลยเหลือสมาชิก CPTPP 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ซึ่งในการเข้าร่วมนั้นก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียเช่นกัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเรียนให้ทราบว่า ความเข้าใจดังกล่าว ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด และการตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP ของประเทศไทยหรือไม่นั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์