“ซีพี” ออกโรงเตือนเว็บไซต์ปลอม อ้างโลโก้หลอกลงทุน “บิทคอยน์”

สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตือนอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ปลอม อ้าง CP หลอกลงทุนบิทคอยน์ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฎว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการเผยแพร่และนำเสนอข่าวสารที่สร้างความสับสนให้กับสังคม โดยนำโลโก้ ชื่อเครือเจริญโภคภัณพ์และภาพบางส่วนจากเว็บไซต์ www.cpgroupglobal.com ไปใช้ทำเว็บหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อเพื่อเชิญชวนให้ลงทุนในบิทคอยน์ หรือสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอยืนยันว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข้อมูลอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อองค์กรต่อไป

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือว่า เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตลอดจน เข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 16 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฎเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท

ในการนี้ ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว เพราะอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินได้ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางต่างๆ

Cr. Bangkok Biz