CPFGS ยกระดับดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู “NutriMax” อาหารทางการแพทย์

CPFGS หนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงวัย ให้เข้าถึงอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการสารอาหารแต่ละชนิดได้ตามความต้องการ 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าว ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ว่า การดูแลสุขภาพและการทำให้สุขภาพดีขึ้น อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ต้องการอาหารที่ไม่เหมือนกับวัยอื่นๆ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ป่วยในแต่ละโรคมีความต้องการอาหารที่เฉพาะแตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต้องการอาหารที่ไม่ทำให้น้ำตาลสูงขึ้น โรคไตและโรคความดันโลหิตสูง ต้องคำนึงถึงอาหารโซเดียมต่ำ ดังนั้นการมีอาหารที่เฉพาะเจาะจงต่อสุขภาพของแต่ละคน จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมกับตนเองและสุขภาพดีขึ้น จึงเป็นหนึ่งในโจทย์ใหญ่ ของทีมวิจัยและผู้ผลิตอาหาร ในการทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาที่ส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น มีอายุยืนยาวและแข็งแรงพร้อมทำงานให้กับสังคมได้

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ นูทริแม็กซ์ (NutriMax) ที่นำสูตรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนพร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ เป็นโครงการที่ดี เพราะโรงพยาบาลฯ มีองค์ความรู้ ในการที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยมาอย่างยาวนาน แต่ทำได้เฉพาะในโรงพยาบาล ไม่มีช่องทางจำหน่ายไปยังผู้ป่วยทั่วไป การที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เป็นการทำให้องค์ความรู้แพร่หลายไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง และกระจายไปสู่คนไข้ได้มากขึ้น นับเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นไปด้วยกัน

ด้านนายวรุณ ศิลปสุวรรณชัย ผู้อำนวยการธุรกิจเพื่อสุขภาพ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS ซึ่งดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ ซีพีเอฟ ภายในประเทศไทยและจําหน่ายในต่างประเทศมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก กล่าวว่า NutriMax ภายใต้แบรนด์ Innoweness เป็นการยกระดับอาหารปั่นผสมที่คิดค้นร่วมกันของนักโภชนาการของโรงพยาบาลรามาธิบดีและ ซีพีเอฟ โดยผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ ได้แก่ ฟักทอง อกไก่ ไข่ และน้ำมันรำข้าว มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ไม่มีส่วนผสมของนมและนมผง สามารถรับประทานได้ทันที หรือให้ทางสายให้อาหารได้เช่นกัน เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารหรือมีปัญหาด้านการกลืนอาหาร ให้พลังงาน 278 กิโลแคลอรี โปรตีน 13.4 กรัม วิตามินมากกว่า 13 ชนิด และแร่ธาตุ 7 ชนิดที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย โดย NutriMax ได้ผ่านการวิจัยในมนุษย์ (Clinical Study) และตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยได้จริง

NutriMax ผลิตโดย ซีพีเอฟ ที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในหลายภาคส่วน ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัย เพื่อสร้างระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

สำหรับช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นูทริแม็กซ์ สามารถซื้อได้ที่
– ร้านขายยา ตึก 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี
– ร้านขายยา อาคารภูมิพล ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
– ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
– ห้างสรรพสินค้าโลตัส

หรือ ผ่านทางออนไลน์  Facebook chat เพจ Innoweness, Line official Innoweness, Lazada, Shopee, เพจ cooking helper & Innoweness, Tiktokshop และ Lotus’s Shop Online

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นดูแลสุขภาพเชิงรุกผู้บริโภคผ่านเนื้อสัตว์ ด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ อาทิ การใช้โปรไบโอติกดูแลลำไส้สัตว์เพื่อสุขภาพสัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ การวิจัยอาหารสัตว์ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการสารอาหารและโภชนาการที่สำคัญ รวมถึงใช้เทคโนโลยีตรวจสอบสารเคมีตกค้างและเชื้อโรคปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ ทำให้เนื้อไก่ซีพีได้รับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลก พร้อมพิชิตมาตรฐานอวกาศ (Space Food Safety Standard) เร็วๆ นี้

ที่มา  PR CPF