ตัดสินแล้ว 59 ผลงานสุดยอดก้าวเข้าสู่ทำเนียบโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 ตอกย้ำความมุ่งมั่นการส่งเสริมคนซีพีทำความดี กรรมการชื่นชมโครงการเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายไปแล้วอย่างเข้มข้นสำหรับโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมตัดสินทั้งจากภายในและภายนอกร่วมกรั่นกรองพิจารณาจนได้ 59 ผลงานยอดเยี่ยม จาก 99   โครงการ ผลงานของคนซีพีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ กรรมการชื่นชมผลงานช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง เห็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหาสร้างสังคมให้น่าอยู่ 

รายงานข่าวจากโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืนฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า การตัดสินผลงานโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนในรอบสุดท้ายเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณา และได้รับการยกย่องเชิดชูทั้งสิ้น 59 โครงการ ซึ่งเป็นผลงานของพนักงานเครือซีพีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีโครงการในประเทศไทยได้รับคัดเลือกทั้งหมด 39 โครงการ ได้แก่ โครงการจากบริษัท CPF 10 โครงการ, CP ALL 12 โครงการ, TRUE 6 โครงการ, MAKRO 2 โครงการ, PCG 1 โครงการ, CP LAND 1 โครงการ, CPP 1 โครงการ และ CPG 6 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการโดยกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศอีก 20 โครงการ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม 4 โครงการ ลาว 1 โครงการ กัมพูชา 1 โครงการ ฟิลิปปินส์ 1 โครงการ อินเดีย 1 โครงการ สหรัฐอเมริกาฯ 1 โครงการ และจีน 10 โครงการ

ทั้งนี้ ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการตัดสินโครงการฯ กล่าวถึงคุณค่าของโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนปีนี้ว่า “ผมเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงานเครือซีพี ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในหลายมิติของความยั่งยืนที่ลงลึกมากขึ้น โครงการของกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ มีการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น มีการพัฒนาโครงการที่บูรณาการมิติทางด้านการศึกษาเทคโนโลยีและการเกษตรเข้าด้วยกัน”

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ คณะกรรมการตัดสินโครงการฯ กล่าวชื่นชมว่า “ ในปีนี้โครงการมีพัฒนาการที่ดี โครงการที่ส่งเข้ามาส่วนใหญ่คำนึงถึงประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีการมองในเรื่องของ Value Chain เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชม เพราะเรื่องของความยั่งยืน”

คุณบุญลาภ ภูสุวรรณ ผู้ก่อตั้ง/บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวไทยพับลิก้า กล่าวว่า “ขอชื่นชมเครือซีพีที่ได้ทำโครงการต่างๆที่ไม่เพียงมองแค่ระดับชุมชนแต่ได้มองถึงประโยชน์ของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งได้ครอบคลุมในทุกมิติอีกด้วย”

โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนส่งเสริมให้คนซีพีทำดีเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนให้ดีขึ้นและสามารถดำเนินการต่อได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับค่านิยม “สามประโยชน์” ของเครือฯ  โดยโครงการที่ได้รับการยกย่องทั้งหมดหมด จะได้รับเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร ซึ่งจะมีพิธีมอบในงาน มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณปลายปี 2564  นับเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จของเครือฯ ที่ผลักดันให้ทุกกลุ่มธุรกิจ ได้พัฒนาและร่วมขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนไปด้วยกัน

สามารถเข้าไปดู 59 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่ http://www.click4planet.com/