เครือเจริญโภคภัณฑ์ ห่วงใยเดินหน้ามอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ CP ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อ.เเม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่

คุณวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นผู้รับมอบรับมอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี แรม จำกัด ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน

โดยตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ด้วยสถานการณ์ ใน จ.เชียงใหม่ ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทางซีพีจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ต่อไป