ท่านประธานอาวุโส – ซีอีโอ เครือซีพี ร่วมงานฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 – ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อมด้วย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาครบ 248 ปี ณ ท็อปกอล์ฟ เมกะซิตี้ โดยมี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในงานนี้มีผู้แทนจากรัฐบาลไทย คณะผู้แทนทางการทูตประเทศต่างๆ ผู้นำภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักวิชาการ และภาคส่วนอื่นๆ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 248 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 ซึ่งด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2376 พร้อมทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการลงทุนในสหรัฐอเมริกาในหลากหลายด้าน โดยหนึ่งในการลงทุนสำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาคือการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เบลิซิโอ ฟู้ดส์ (Bellisio Foods) ในปี 2559 เบลิซิโอ ฟู้ดส์ เป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ การขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาผ่านเบลิซิโอ ฟู้ดส์ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศอีกด้วย