ประธานเครือซีพี ส่งสารแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งน้ำใจผู้บริหารและพนักงานซีพีในจีนกว่า 5.2 หมื่นคนแสดงพลัง “ซีพีร้อยเรียงความดี” ผนึกกำลังส่งต่อน้ำใจข้ามพรมแดน ร่วมบริจาคเงินกว่า 33 ล้านบาท หนุนโครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” ผ่านมูลนิธิพุทธรักษา จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจส่งให้โรงพยาบาล 120 แห่งทั่วประเทศ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ ซึ่งมีอัตราของผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ในต่างประเทศ โดยผู้บริหารและพนักงาน CP Group China Area  ทุกหน่วยธุรกิจในประเทศจีนได้ร่วมแสดงพลังส่งต่อน้ำใจมายังประเทศไทย โดยบริจาคเงินตามความสมัครใจเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนในโครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต”  ภายใต้นโยบาย ซีพี ร้อยเรียงความดี ซึ่งได้รับบริจาคเงินจากผู้บริหารและพนักงานซีพีในประเทศจีน เป็นจำนวน 6,630,434.07 หยวน หรือคิดเป็นจำนวนกว่า 33 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจจำนวน 171 เครื่องให้แก่โรงพยาบาล 120 แห่งทั่วประเทศไทย ผ่านมูลนิธิพุทธรักษา ในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขและช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

ในการนี้ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งสารแสดงความขอบคุณไปยังผู้บริหารและพนักงานซีพีจำนวนกว่า 5.2 หมื่นคน ในประเทศจีนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ความว่า ท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีผู้ป่วยจำนวนมากจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและ “เครื่องช่วยหายใจ” ถือได้ว่าเป็นเครื่องช่วยชีวิตที่สำคัญในการลดภาวะความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในขณะนี้

“ผมรู้สึกซาบซึ้งใจในความห่วงใยของผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ของเราในประเทศจีนรวมจำนวน 52,191 คน ที่ได้ร่วมร้อยเรียงใจบริจาคเงินเป็นจำนวนกว่า 6,630,434.07 หยวน คิดเป็นเงินไทยกว่า 33 ล้านบาท ให้กับโครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจได้ถึง 171 เครื่อง ส่งมอบให้แก่ 120 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ผ่านมูลนิธิพุทธรักษา ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขตประเทศจีนจากใจจริง”ประธานกรรมการเครือซีพีระบุในสารถึงพนักงานซีพีในจีน

คุณสุภกิต  กล่าวว่า การรวมพลังร้อยเรียงความดีของผู้บริหารและพนักงานซีพีในประเทศจีนครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างอันดีของการผนึกกำลังกายและใจของคนซีพีข้ามพรมแดนเพื่อช่วยเหลือสังคม ผมขอชื่นชมพวกเราชาวซีพีผู้มีน้ำใจที่งดงาม เป็นน้ำใจที่ไร้พรมแดน ไร้เชื้อชาติ แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้พวกเราชาวซีพีและคนไทยทั้งประเทศฝ่าฟันวิกฤตการณ์นี้ไปได้ในที่สุด

พร้อมกันนี้ ดร.วิทย์ สุนทรนันท์  รองประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา ยังได้ส่งจดหมายแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งต่อพนักงานซีพีในประเทศจีนไปยัง คุณ หยาง เสี่ยวผิง รองประธานอาวุโสเครือซีพีในเขตประเทศจีน ระบุว่า ในฐานะตัวแทนของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณต่อน้ำใจของผู้บริหารและพนักงานซีพีในประเทศจีนด้วยความซาบซึ้งอย่างที่สุด  ในการร่วมบริจาคเงินในโครงการเพื่อสาธารณกุศล “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” โดยน้ำใจอันดีในครั้งนี้ได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงในการยกระดับศักยภาพในการต่อสู้โรคโควิด-19 แก่โรงพยาบาลในประเทศไทย ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการผ่านโครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” ทำการบริจาคเครื่องช่วยหายใจทั้งหมด 171 เครื่อง ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล 120 แห่งทั่วประเทศไทยโดยราบรื่น เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา การบริจาคครั้งนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมภารกิจงานสาธารณสุขไทยที่จะช่วยชีวิตคนไทยทั่วประเทศในยามวิกฤตโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปให้เร็วที่สุด