เครือเจริญโภคภัณฑ์เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านวีดิทัศน์ เรื่อง “สามัคคี ค้ำจุนแผ่นดินไทย”

เครือเจริญโภคภัณฑ์เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผ่านวีดิทัศน์ เรื่อง “สามัคคี ค้ำจุนแผ่นดินไทย” โดยน้อมรำลึกคำสอนของพระองค์ท่าน ที่สอนให้เราคนไทยทุกคนมีความรักสามัคคี และให้เห็นประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง จนทำให้เราผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้

Cr.CPG Special Project