ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ-สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรหลัก ในการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะทั้งห้า ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ มอบแก่ผู้ออกรับฯ พร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต