เชิญชวนร่วมงาน “Virtual Leaders Summit 2021” การประชุมสุดยอดผู้นำด้านความยั่งยืนครั้งสำคัญของโลก ร่วมกับ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ และผู้นำนานาประเทศกว่า 1,000 คน เพื่อเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน

การประชุมครั้งสำคัญของโลกกำลังเริ่มขึ้นแล้ว ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ที่รวมผู้นำระดับโลกกว่า 1,000 คน จากภาคธุรกิจ สหประชาชาติ และประชาสังคมทั่วโลก เพื่อระดมความคิดรับมือกับวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มาบรรจบการระบาดของโควิด-19 ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เศรษฐกิจที่เลวร้ายลง และการคอร์รัปชั่นที่ไม่ถูกตรวจสอบ พร้อมผนึกกำลัง ปรับเป้าหมายทางธุรกิจ และลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

กำหนดการ (ตามเวลาประเทศไทย)

วันที่ 15 มิ.ย. 64

เวลา 18.50 น.               พิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก

เวลา 22.00 – 22.50 น.   พบกับ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ตัวแทนภาคธุรกิจไทยบนเวทีโลก ในฐานะประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Light the Way to Glasgow and Net Zero: Credible Climate Action for a 1.5°C World

วันที่ 16 มิ.ย. 64

เวลา 9.00 – 9.50 น.       สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในหัวข้อ A New Era of Action. Accelerate Climate Action: Raising Business Pathway to Decarbonization พบตัวแทนสมาชิกเครือข่ายฯ จาก 2 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่

– คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

– คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม เชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกท่านร่วมสัมมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกัน ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ทางhttps://globalcompact-th.com/UNGCLeadersSummit2021

#UNGC #GCNT #GlobalCompactNetworkThailand #LeadersSummit2021 #UnitingBusiness