“ประธานอาวุโสเครือซีพี” แนะเคล็ดลับแก่ผู้สูงวัย  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ ให้มีสุขภาพใจและสุขภาพกายแข็งแรง

ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนินท์ เจียรวนนท์ ได้แนะเคล็ดลับวิธีดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงแก่ผู้สูงวัยหรือผู้มากประสบการณ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ 2567 อันได้แก่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์, นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ พร้อมออกกำลังกายอยู่เสมอ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  

  • อาหารเป็นพลังงานของมนุษย์ หากเรากินอาหารไม่เพียงพอก็จะไม่มีแรงทำงาน และต้องเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์ และต้องกินอย่างพอดีไม่มากเกินไป

นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

  • เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง งานหนักใจอย่างไรก็ต้องนอน คนเราไม่ใช่เครื่องจักร ทำงานแล้วก็ต้องพัก

หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ

  • คนสูงอายุมักจะขาแข็ง ไม่แข็งแรง เพราะกล้ามเนื้อไม่ได้ออกกำลังกาย การเดินจะช่วยยืดกล้ามเนื้อที่ขาและเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หักโหมจนเกินไป ใครก็สามารถทำได้ ดีต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ท่านประธานอาวุโสฯ ยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มากประสบการณ์ให้มุ่งมั่น เรียนรู้เรื่องใหม่อยู่เสมอ รวมถึงการมีจิตใจที่กว้างขวาง รู้จักให้ รู้จักเสียเปรียบ ทำเพื่อคนอื่น ให้อภัย ไม่ผูกใจเจ็บ จะทำให้เราสบายกายและใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อายุยืนยาว

ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนินท์ เจียรวนนท์ ได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 โดยมี คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัลด้วยตนเอง เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 โดยท่านประธานอาวุโสได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นกตัญญูและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังสร้างคุณค่าคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ มีการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี วางตัวอยู่ในครอบครัวและในสังคมโดยธรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง