เครือซีพี สร้างพลังเยาวชนริมคลองเปรมประชากรรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลภาวะด้วยการปลูกผักจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 จัดกิจกรรมปลูกผักจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ลดปัญหามลภาวะและขยะในชุมชนริมคลองเปรมประชากร ชุมชนประชาร่วมใจ 1 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้การนำวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ กะเพรา โหระพา พริก นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก ICONSIAM นำสารบำรุงดินที่ได้หมักจากขยะอาหารหรือเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค (Food waste) นำมาใส่บำรุงดินและต้นไม้บริเวณรอบชุมชน เพื่อให้เด็ก ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เรียนรู้ส่วนประกอบที่พืชต้องการ การใช้จัดการวัสดุเหลือใช้ด้วยหลัก 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle เพื่อนำไปต่อยอดสู่การปลูกผักไว้ทานในครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งช่วยสนับสนุนลดปัญหาปริมาณขยะจากเศษอาหารที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกล้าผักจากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผู้นำชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ