มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ศึกษาดูงาน สบขุ่นโมเดล ต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม

คุณกิตินันท์ อินทำ ผู้จัดการแผนก ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสาร องค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่า สร้างรายได้ บ้านสบขุ่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ตั้งเเต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของ ‘สบขุ่นโมเดล’ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจฯ โดยตรง เเละสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการร่วมออกเเบบเเพลตฟอร์มในการบริหารจัดการภายในของกลุ่มวิสาหกิจฯ เพื่อความสะดวกสบายในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์การวางเเเผนการผลิต เเละการตลาดต่อไปในอนาคต

เครือ CP เเละกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้มีความร่วมมือกับ มทร.ล้านนา จ.น่าน เขียนโปรแกรมการรับซื้อให้กับโรงแปรรูปโดยกรอกข้อมูลเข้าระบบไอทีทำให้สามารถวิเคราะห์การรับซื้อในเเต่ละรอบในทันที โดยกลุ่มวิสาหกิจยังจำลองเหตุการณ์การรับซื้อผลผลิตจากการแปรรูปเชอรี่เป็นกะลาให้นักศึกษาเห็นภาพ เพื่อเเลกเปลี่ยนเเละพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการดำเนินงานมากยิ่งขั้น นอกจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องกระบวนการปลายน้ำการสร้างมูลค่าและสร้างตราสินค้า “กาแฟสบขุ่น น่าน ” ขยายผลโมเดลการพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีการจัดตั้งร้านกาแฟภายในชุมชนบริหารโดยกลุ่มวิสาหกิจฯ และเครือซีพีเป็นพี่เลี้ยง ที่คอยให้คำปรึกษาพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนต่อไป

นักศึกษาที่ได้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งเเวดล้อมที่กลับมาอุดมสมบูรณ์กลายเป็นต้นทุนในการผลิต ที่สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน จากการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในการผนึกกำลังในอนาคตต่อไป