เปิดศักราชเดือนกันยายน CP Innovation for Sustainability Center ต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้อบรมหลักสูตร Inclusive Economic Development : Infrastructure, Industry and Innovation in Economic and Environmental Challenges ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดศักราชเดือนกันยายน CP Innovation for Sustainability Center ต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้อบรมหลักสูตร Inclusive Economic Development : Infrastructure, Industry and Innovation in Economic and Environmental Challenges ของมหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมี Mrs. Chanphouy Boutlavong Inspection Department Ministry of Technology and Communication และ ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการต่างประเทศ และหัวหน้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโลยี ค่านิยมองค์กร และหลักการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือซีพี ซึ่งเป็นหัวใจหลักขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 100 ปี

คณะเยี่ยมชม สนใจโซนต่างๆ ที่จัดแสดงทั้ง 6 โซน โดยเฉพาะโซนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรและการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสัมผัสและเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของเครือฯ ได้ที่ ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล ปาร์ค สุขุมวิท 101

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://bit.ly/3cgRR9B

#CPinnovation #Sustainability #CP #เครือเจริญโภคภัณฑ์