คณะผู้แทนเครือ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) และ ธุรกิจขนส่งในประเทศและต่างประเทศ น้อมถวาย ปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 คุณสายัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) และคุณชนะ เหล่าวีระกุล ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจขนส่งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมถวาย ปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร จำนวน 2,000 กระปุก แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อแจกจ่ายไปยังวัดในสังฆมณฑล เพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช