เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้อนรับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าไทย ร่วมหารือขับเคลื่อนเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อผลักดันธุรกิจไทย และเยี่ยมชม CP Innovation for Sustainability Center สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร และการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้อนรับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ คุณธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ และ คุณอมรเทพ ทวีพานิชย์ ผู้อำนวยการบริหาร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อผลักดันธุรกิจไทย โดยมี คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน เครือซีพี และ ดร. ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมให้การต้อนรับ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

นอกจากนี้ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ และ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้นำ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าชม CP Innovation for Sustainability Center ศูนย์แสดงนวัตกรรมความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งรวบรวมหลักการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเน้นเรื่องของความยั่งยืน และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา สร้างความประทับใจแก่คณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก