เครือซีพี ผนึกกำลัง สทช. ภาคีเครือข่าย 3 จังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 2 ล้านตัว มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลไทยให้ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (นราธิวาส) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ภาคีเครือข่าย และชุมชน ร่วมสนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมกว่า 2,100,000 ล้านตัว เนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) โดยมีทีมซีพีเป็นผู้เเทน คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะชายหาด ปลูกป่าชายหาด และวางซั้งบ้านปลา มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมทางทะเลไทยให้ยั่งยืน

คุณวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันทะเลโลก (World Ocean Days 2024) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมกิจกรรม โดยเครือซีพี ร่วมกับ สทช.9 (นราธิวาส) จัดงาน ณ ชายหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปูม้า (ซูเอี๊ย) จำนวน 2,000,000 ตัว จากชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เต่าทะเล กุ้งทะเล และปูม้า เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทย อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน กิจกรรมเก็บขยะชายหาด เพื่อร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน

นอกจากนี้ เครือซีพียังได้ร่วมจัดงานที่ จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญ โดยสนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัวพร้อมอุปกรณ์ ในการจัดงานร่วมกับ สทช.5 (สงขลา) ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งกุลาดำ เต่าทะเล และปูม้า รวมถึงการร่วมจัดกิจกรรมกับ สทช.4 (สุราษฎร์ธานี) ได้แก่ การเก็บขยะและปลูกป่าชายหาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมชายหาดให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และร่วมวางซั้งปลาบริเวณชายฝั่ง เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและช่วยให้จำนวนสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลไทยให้ยั่งยืนต่อไป