เครือเจริญโภคภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ร่วมมือมูลนิธิกาญจนบารมี จัดรถเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านมฟรีเพื่อสุขภาพผู้หญิงไทย

มูลนิธิกาญจนบารมี และ เครือซีพี ชวนหญิงไทยคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี‼️

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ เปิดให้บริการ “ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมเคลื่อนที่” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศ โดยมีการตั้งจุดตรวจที่้เเม็คโคร และ โลตัส รวม 27 สาขาใน 17 จังหวัด ประกอบด้วย สุรินทร์ อ่างทอง สงขลา บุรีรัมย์ น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น พะเยา พัทลุง นครศรีธรรมราช เชียงราย มหาสารคาม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด ระยอง กรุงเทพฯ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2567- มกราคม 2568

เดือนกรกฎาคม 2567 จัดให้บริการจุด #ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ดังนี้

  • วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2567 โลตัส สาขาสุรินทร์ จ.สุรินทร์
  • วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2567 โลตัส สาขาสังขะ จ.สุรินทร์
  • วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โลตัส สาขาอ่างทอง จ.อ่างทอง
  • วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2567 โลตัส สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
  • วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 แม็คโคร สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรอง ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

#มูลนิธิกาญจนบารมี #เครือเจริญโภคภัณฑ์ #เครือซีพี #ซีพี #แม็คโคร #โลตัส #ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม #เฉลิมพระเกียรติ72พรรษา #ซีพีร้อยเรียงความดี #ซีพีเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า