ชวนเพื่อน ๆ ชาวซีพี (โครงการเถ้าแก่ – เถ้าแก่น้อย – เถ้าแก่เล็ก – เถ้าแก่กลาง) ส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกร่วมจัดแสดง และรับรางวัล Chairman Awards  ในมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน  2022 (CP INNOVATION 2022)

💚 ชวนเพื่อน ๆ ชาวซีพี (โครงการเถ้าแก่ – เถ้าแก่น้อย – เถ้าแก่เล็ก – เถ้าแก่กลาง) เชิญร่วมส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกนำไปจัดแสดง และรับรางวัล Chairman Awards  ในมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน  เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2022 (CP INNOVATION 2022)

💚 เปิดรับส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2565 นี้
📌ผ่านเว็บไซต์ http://www.cpinnoexpo.net
💚 ฝ่ายประสานงานทีมเลขาวิชาการฯ : ศรีทวิน นวลแจ่ม

E-mail : [email protected]  โทร  02-858-5173,083-9881016   โทรสาร  02-858-5182