การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสธุรกิจฟื้นคืนและเติบโตในอนาคต

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท MQDC บรรยายพิเศษหัวข้อ “Barriers to Innovations: Key obstacles preventing innovation developments” กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกเผชิญกับความท้าทายรอบด้านอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ธุรกิจทั่วโลกเร่งปรับกระบวนการผลิตและการทำงาน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องลงมือทำอย่างชัดเจน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำธุรกิจ ควรนำหลักคิดด้านความยั่งยืนมาพัฒนาควบคู่ไปด้วย ซึ่งเรียกว่า Sustainnovation หรือการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เพราะนวัตกรรม คือ โอกาสในการฟื้นคืนและเติบโตทางธุรกิจ ในขณะที่ความยั่งยืน คือ ทางรอดของเราทุกคน และโอกาสแห่งอนาคต ดังนั้น ผู้นำจะต้องผลักดันนวัตกรรมอยู่เสมอ มีการทำวิจัยและเชิดชูผลงานของนวัตกรไปพร้อม ๆ กัน

การจัดงานของเครือซีพีในครั้งนี้ที่ให้ความสำคัญทางด้านวิชาการและวิจัยทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้นำในการส่งเสริมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพพร้อมรับความท้าทายและก้าวให้ทันเทรนด์ของโลกอยู่ตลอดเวลา