ซีพีร้อยเรียงความดี ร่วมสนับสนุน”โครงการเรื่องเล่าแบ่งปัน”ช่อง 3 ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่ชุมระเบียงทองและชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์ เขตสายไหม เพื่อส่งต่อกำลังใจให้ชุมชนที่เดือดร้อนได้ใช้ป้องกันและรับมือกับเชื้อโควิด-19

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังเคียงข้างคนไทย ร่วมสนับสนุน โครงการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยทีมงานซีพีอาสาลงพื้นที่ มอบหน้ากากอนามัยซีพีจำนวน 6,000 ชิ้น ให้กับ ชุมชนระเบียงทอง และชุมชน รุ่งเรืองเฮาส์ เขตสายไหม เพื่อส่งมอบความห่วงใจและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภาวะยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ใช้หน้ากากอนามัยป้องกันและต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19