‘ประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์’ ห่วงใยคนไทย มอบยาฟ้าทะลายโจรฟรี 30 ล้านแคปซูล ‘CPF เดินหน้าร้อยเรียงความดี’ จับมือ ก.เกษตรฯ แจกชาวบางกอกน้อย-บางพลัด

ก.เกษตรฯ รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จากเครือซีพี เพื่อส่งมอบแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตบางกอกน้อยและบางพลัด รวม 86 ชุมชน ตามโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” จากนโยบายของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาสมุนไพรไทย โดย CPF ร่วมผนึกกำลังเดินหน้าแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วประเทศ
คุณชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เป็นผู้แทน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ยาสมุนไพรที่ได้รับนี้จะส่งมอบแก่ชาวชุมชนบางกอกน้อยและบางพลัด ผ่านทีมงาน อสส. ในพื้นที่ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ผลิตยาสมุนไพรฯ 30 ล้านแคปซูล แจกฟรีให้กลุ่มเปราะบางในภูมิภาคต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายของ ก.เกษตรฯ ที่จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19 ให้เกษตรกรเป็นผู้เพาะปลูกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาต้านไวรัสโควิด–19 ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และอาจผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ จึงถือว่า ก.เกษตรฯ และเครือซีพี มีเป้าหมายเดียวกัน ในการขยายโอกาสการเข้าถึงยาฟ้าทะลายโจรแก่พี่น้องชาวไทย ขอชื่นชมเครือ CP-CPF ที่จัดโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้
ด้าน CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กล่าวว่า จากแนวคิดของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่มุ่งนำศักยภาพจากทุกกลุ่มธุรกิจมาช่วยประเทศ ซีพีจึงขอร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร และผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจร่วมร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี ส่งมอบแก่ประชาชน โดย CPF ร่วมส่งต่อความห่วงใยของท่านประธานอาวุโสฯ และเครือซีพีที่มีต่อคนไทยทุกคน ส่งมอบใน จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และนครราชสีมา ผ่านโรงพยาบาลและองค์กรพันธมิตรต่างๆ
ด้าน คุณเสาวลักษณ์ จารุภูมิ อสส.30 วัดเจ้าอาม เป็นผู้แทนรับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งต่อแก่ชาวบางกอกน้อย 38 ชุมชน ซึ่งชาวชุมชนต่างดีใจที่ได้รับยาสมุนไพรในครั้งนี้ และขอบคุณ CP-CPF ที่มอบความห่วงใยให้กับคนไทยมาตลอด ก่อนหน้านี้ได้รับอาหารจาก ‘โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19’ และ ‘โครงการครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19’ เช่นเดียวกับ คุณเทอดเกียรติ ล้วนโกศล อสส.31 เป็นผู้แทนเขตบางพลัด แจกจ่ายแก่ 48 ชุมชน กล่าวว่า ดีใจที่เครือซีพีมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีความเสี่ยง ถือเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทย
ทั้งนี้ โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” จัดพื้นที่ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี ที่ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ก.เกษตรฯ การบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา และดำเนินการผลิตตาม พ.ร.บ.ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกฟรีให้คนไทย
Cr.PR CPF