เครือซีพี ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี เดินหน้ามอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชุมชนริมคลองลาดพร้าว เร่งเสริมภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในชุมชนแออัด ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร”

9 ธันวาคม 2564 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเครือซีพี พร้อมด้วยบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เดินหน้าสนับสนุนภารกิจมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี ลงพื้นที่มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 5,000 กระปุก และหน้ากากอนามัยซีพี 6,000 ชิ้น แก่ 25 ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ณ วัดลาดพร้าว

คุณหวง เหวยเหว่ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ในฐานะตัวแทนเครือซีพีกล่าวว่า วันนี้ในฐานะตัวแทนของเครือฯ นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งปลูกและผลิตในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตามนโยบายของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เครือซีพี ซึ่งมีความห่วงใยในสุขสภาพของประชนในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 สุดท้าย โดยต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงสมุนไพรไทยที่สามารถป้องกัน รักษาในขั้นต้นสำหรับโควิด-19 โดย ทั้งนี้ ได้นำยาฟ้าทะลายโจรพร้อมกับหน้ากากอนามัยซีพี มามอบให้ชุมชนริมคลองลาดพร้าวทั้ง 25 ชุมชน ด้วยหวังว่าทุกคนมีชีวิตที่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

คุณประทีป ชาวนา ประธานชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 45 กล่าวว่า  ดีใจที่พี่น้องชาวชุมชนได้รับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น เพื่อตั้งรับเชื้อสายพันธุ์ใหม่หรือระลอกใหม่ที่อาจจะมา โดยจะกระจายให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุเป็นหลัก และประสานเครือข่ายชุมชนแบ่งปันกันให้ทั่วถึง ขอขอบคุณเครือซีพีมา ณ โอกาสนี้

คุณนงนุช เพ็ชรไทย เลขาชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3 กล่าวว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นยาที่จะช่วยไปยับยั้งหยุดเชื้อได้ ขอขอบคุณเครือซีพีที่ได้นำสิ่งดีดีมามอบให้ชาวชุมชน เมื่อได้รับไปแล้วก็จะนำไปแจกจ่ายให้แก่คนที่เดือดร้อน และมีความจำเป็นก่อน ซึ่งปัจจุบันชุมชนยังมีผู้ติดเชื้อกักตัวอยู่ 3-4 หลังคาเรือน

คุณคมขำ เลือนลาน รองประธานสหกรณ์ชุมชนชายคลองบางบัว และ คุณศิริพรรณ เกิดแก่น ประธานชุมชนก้าวหน้า กล่าวเสริมว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในชุมชนตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้ว ส่วนมากรักษาหาย มีบางคนที่หายแล้วแต่ยังมีอาการเรื้อรัง ซึ่งยาฟ้าทะลายโจรน่าจะช่วยบรรเทาได้ ก่อนหน้านี้หายาฟ้าทะลายโจรได้ยากมาก ในฐานะตัวแทนชาวบ้านขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ขอขอบคุณจริง ๆ สำหรับน้ำใจที่ได้เอื้อเฟื้อมาให้ชาวชุมชน

ทั้งนี้ ชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่ได้รับยายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่ เขตห้วยขวาง 12 ชุมชน เขตจตุจักร 5 ชุมชน เขตบางเขน 2 ชุมชน เขตหลักสี่ 6 ชุมชน เขตสายไหม 2 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 25 ชุมชน โดยได้รับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชุมชนละ 200 กระปุก หน้ากากอนามัยซีพีชุมชนละ 240 ชิ้น

โครงการซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี”  ดำเนินตามเจตนารมณ์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเริ่มลงกล้าเพาะปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม เป็นต้นมา โดยจัดพื้นที่แปลงปลูกจำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแจกฟรี 30 ล้านแคปซูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา และดำเนินการผลิตตามพ.ร.บ.ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด