นับถอยหลังสู่ “UN Global Compact Leaders Summit 2021” หรือ “การประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลก ด้านความยั่งยืน ปี 2564” 15-16 มิ.ย.64 นี้ ออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก

การประชุมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก….ผู้นำจากภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และนักวิชาการจากทั่วโลกกว่า 25,000 คนจะร่วมกันระดมสมองเพื่อรับมือกับมหันตภัยโลกร้อน…ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกต่อจากวิกฤตโควิด-19 และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อ 17

และบนเวทีนี้ ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ “คุณศุภชัย เจียรวนนท์” จะแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ     “มุ่งหน้าสู่การประชุม COP26 Glasgow และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์: แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนให้อยู่ในขอบเขต 1.5 องศาเซลเซียส” …ร่วมกับผู้นำจากประเทศต่าง ๆ

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์จากบรรดาสุดยอดผู้นำจากทั่วโลก จะเป็นแนวทางองค์กรแห่งความยั่งยืน และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้น

ขอเชิญชวน พนักงานเครือซีพี เข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์และติดตามการประชุมครั้งสำคัญที่คนไทยมีบทบาทบนเวทีโลกได้ตลอดงานทั้ง 2 วัน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้ที่ https://globalcompact-th.com/UNGCLeadersSummit2021