เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัล CSR Recognition Award เป็น 1 ใน 87 บริษัทจาก AMCHAM CSR Excellence Recognition Award Ceremony 2021

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัล CSR Recognition Award เป็น 1 ใน 87 บริษัทจาก AMCHAM CSR Excellence Recognition Award Ceremony 2021 โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้มอบรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) แก่สมาชิกของหอการค้าฯ ที่สร้างประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมไทย รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น