เครือซีพีศึกษาความร่วมมือ หัวเว่ย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี หวังยกระดับดิจิทัลทรานฟอเมชั่น และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการตอบโจทย์ทางธุรกิจใหม่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์และทางหัวเว่ย ได้สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่ออนาคต อาทิ การเชื่อมต่ออัจฉริยะ การพลิกโฉมดิจิทัล และระบบคลาวด์ เพื่อเสริมความสามารถในธุรกิจและเพิ่มโอกาสใหม่ระหว่างธุรกิจไทยและนานาชาติ

โดยมีการหารือระหว่างท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารศุภชัย เจียรวนนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทางด้านหัวเว่ยมี  Mr.Zhang Pingan (Executive Director, CEO of Huawei Cloud Computing Technologies) และ Mr. Lin Baifeng (President, Huawei Asia Pacific) และ Mr. Li Xiongwei (Managing Director, Huawei Thailand)  พร้อมรับชม Huawei Exhibition Center ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนนำมาสู่ความไว้วางใจต่อกัน จึงได้มีข้อตกลงที่จะร่วมมือกันในครั้งนี้ และมุ่งหวังนำเทคโนโลยีมาผลักดันในมิติต่างๆ ทั้งนี้โดยมี ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทางหัวเว่ย Mr. Li Xiongwei (Managing Director, Huawei Thailand) เป็นสองผู้แทนลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยขอบข่ายความร่วมมือมีครอบคลุมถึง

การเชื่อมต่ออัจฉริยะ: ด้านโทรคมนาคม นี่คือการผสานรวมของเครือข่าย 5G ความเร็วสูงร่วมกับ AI ที่ทันสมัยและเชื่อมต่อไปยัง IoT โดยเมื่อเทคโนโลยีทั้งสามนี้ผนึกเข้ารวมกัน จะสามารถพลิกโฉมธุรกิจได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง การเกษตร การค้าปลีก อุตสาหกรรม บริการสาธารณะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การพลิกโฉมดิจิทัล: จากประสบการณ์ในการทำงานกว่า 100 ประเทศทั่วโลก แบ่งปันความรู้และศึกษาร่วมกับเพื่อนำระบบดิจิทัลมาผลักดันมาใช้ในสถานการณ์หลายระดับ เพื่อนสร้างคุณค่าใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคม

อุตสาหกรรม: ร่วมกันสร้างรากฐานของ AI-cloud สำหรับโลกอัจฉริยะโดยการพลิกโฉมอุตสาหกรรมด้วย AI และให้ส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมความสามารถเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ โปรแกรมความสามารถดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้น และรับมือปัญหาขาดแคลนบุคลากรเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคต

นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ธุรกิจไทยได้ยกระดับและผลักดันธุรกิจร่วมกับองค์กรระดับโลก ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีและเป็นการย้ำถึงความสำคัญของเทคโนโลยีว่าได้เข้ามามีบทบาทสำคัญการดำเนินธุรกิจแห่งอนาคต