ประธานกรรมการเครือซีพี คุณสุภกิต เจียรวนนท์ เปิดงานสัมมนาออนไลน์ “ฝ่าวิกฤตโควิด ต้อนรับปีเสือ” แลกเปลี่ยนมุมมองและคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปีเสือ พ.ศ. 2565 หอการค้าไทยในจีนจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ฝ่าวิกฤตโควิด ต้อนรับปีเสือ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมทั้งการคาดการณ์เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของจีนและไทยในปี 2565 โดยมีคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานหอการค้าไทยในจีน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีคุณอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทย  กรุงปักกิ่ง และ คุณหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมในงานพร้อมด้วยวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านในด้านต่าง ๆ รวมถึงบุคลลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนากว่า 250  คน

ในการนี้ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ในฐานะประธานหอการค้าไทยในจีนกล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านซึ่งแฝงไว้ด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญและต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดอยู่เสมอ  โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในช่วงระหว่างปีใหม่สากลและตรุษจีน  หอการค้าไทยในจีนได้จัดสัมมนาใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและเครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ ขับเคลื่อนธุรกิจให้พัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมรอบด้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ คุณสุภกิต กล่าวว่า วันนี้จีนได้ก้าวเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่ 2 ของการพัฒนาประเทศในยุคใหม่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ดังนั้น ความทุ่มเทและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวจีน ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้จีนเดินหน้าสู่การเป็นสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างถ้วนหน้า

ประธานหอการค้าไทยในจีน ยังได้กล่าวอีกว่า แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้เกิดความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน แต่สิ่งที่เห็นก็คือ การขยายตัวของการค้าการลงทุนของจีนในไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีงาม ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ในงานสัมมนาดังกล่าว ยังได้มีการพูดคุยในหัวข้อ “คาดการณ์เศรษฐกิจไทย 2565 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ของจีนภายใต้นโยบาย Common Prosperity  และหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายด้านธุรกิจหลังยุคโควิด-19 ภายใต้ RCEP และ BRIโดยตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ เช่น SCB China Bangkok Bank China Tsinghua University PBC school of Finance และ Green Finance Development Research Center ร่วมในการสัมมนา