เครือซีพีรับนโยบาย ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ จับมือสภากาชาดไทยเดินหน้ามอบฟ้าทะลายโจร 10,000 ขวด ภายใต้โครงการ “ซีพี ปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร” เร่งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศรับมือโอมิครอน

วันที่ 12 ม.ค. 65 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ปฏิบัติการเดินหน้าสนับสนุนภารกิจมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง ตามเจตนารมย์ของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ ที่ได้ประกาศทำโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี โดยให้กลุ่มธุรกิจในเครือซีพีปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เพื่อสกัดเป็นยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์โอมิครอน ในการนี้ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือฯ เป็นผู้แทนเครือฯส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 10,000 ขวด ให้กับสภากาชาดไทย โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

คุณเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือซีพีที่ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับสภากาชาดไทย โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มแจกจ่ายที่ให้กับชาวสงขลาเป็นพื้นที่แรก ทั้งนี้ฟ้าทะลายโจรถือเป็นสมุนไพรไทยที่นำมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านในการรักษาโรคภัยและเสริมภูมิคุ้มกันมาอย่างยาวนาน การได้รับมอบยาสมุนไพรครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากกับสถานการณ์ในขณะนี้ที่ประเทศกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 5 ประชาชนคนไทยจะได้เสริมภูมิคุ้มกันและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เป็นโครงการตามนโยบายของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ ที่มีความตั้งใจที่จะปลูกฟ้าทะลายโจร โดยเครือฯได้ดำเนินการแจกจ่ายไปยังกลุ่มองค์กรพันธมิตร ภาครัฐ และมูลนิธิต่าง ๆ แล้ว และในครั้งนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายถึงมือประชาชนคนไทยได้ใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ร่วมกันร้อยเรียงความดีเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิดมาตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกแรกจนถึงปัจจุบันคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,200 ล้านบาท โดยขณะนี้ประเทศกำลังเข้าสู่การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 5 เครือซีพีได้มีการเตรียมความพร้อมร่วมต่อสู้โควิดระลอกใหม่โดยได้มีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย จำนวนประมาณ1,000 เตียง รวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีอย่างต่อเนื่องซึ่งจนถึงปัจจุบันได้แจกให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 30 ล้านชิ้น และยังได้มีการแจกจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ผลิตมาเพื่อแจกฟรีอีก 30 ล้านแคปซูลต่อเนื่องอีกด้วย