วันเด็กแห่งชาติ 2567 ซีพีน่าน จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขให้เด็กๆ ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยน… เพื่อโลกยั่งยืน”

วันที่ 13 มกราคม 2567 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด” เปลี่ยน… เพื่อโลกยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นส่งมอบความสุข ความสนุก และเปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ใน จ.น่าน ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การดำเนินงานของซีพีน่าน มุ่งเน้นการให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน จ.น่าน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ซีพีน่าน ยังคงเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนในกิจกรรมและเกมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีโอกาสได้แสดงออก แสดงความสามารถ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเด็กให้รู้จักหน้าที่ของตน มีความสามัคคี และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

ในการจัดกิจกรรครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนขนมและอาหารว่างคุณภาพสูง มีความปลอดภัย จากกลุ่มธุรกิจเครือซีพี ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) Makro และ Lotus’s บริษัท ซีพีเอฟเรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (ธุรกิจห้าดาว) และบริษัท ซีพีแรม จำกัด เพื่อให้เด็กๆ ได้อิ่มอร่อยอย่างจุใจ พร้อมได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย