ประธานกรรมการ เครือซีพี “คุณสุภกิต เจียรวนนท์” เป็นประธานพิธีตั้งศาลพระพรหม เพื่อเสริมสิริมงคลก่อนการเปิดใช้อาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการของ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือฯ คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือฯ และรองกรรมการผู้บริหาร บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด คุณวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  คุณมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ นาวาเอกภูวนัย สุขส่ง ผู้บังคับหมวดบิน กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาค 3 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมประกอบพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าสำนักงานบริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโอกาสที่ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด จะทำการเปิดดำเนินการสำนักงานอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ใช้อากาศยานส่วนบุคคลในการเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นผลักดันวิสัยทัศน์ความปลอดภัย สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ในการนี้ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานในพิธีได้จุดธูป เทียน ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง และปักธูปที่เครื่องบวงสรวง โดยประธานและพราหมณ์ได้วางเครื่องมงคลและโปรยข้าวตอก ดอกไม้ที่แท่นฐานศาลพระพรหม พร้อมประพรมน้ำอบรอบศาล และถวายพวงมาลัย ต่อด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงานในพิธีได้ถวายพวงมาลัยที่ศาลพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคล

//////