เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ โลตัส ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม Lotus’s เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและช่วยลดผลกระทบจาก PM 2.5


วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ โลตัส ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม Lotus’s เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและช่วยลดผลกระทบจาก PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสัมพันธ์ พุฒด้วง ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และ นายสมนึก ท้าวพา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นผู้รับมอบ จากนายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายจักรวาลธวัฒน์ วรรณาวงค์ ผู้จัดการแผนกความยั่งยืนองค์กร-ภาคเหนือ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

นายสัมพันธ์ พุฒด้วง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และ นายสมนึก ท้าวพา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กล่าวว่า “ปัญหาหมอกควันไฟป่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ความสำคัญและสั่งการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ยังคงปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง” พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์และโลตัส ที่ให้ความสำคัญและมีส่วนสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ โดยหลังจากนี้จะทำการกระจายน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ประจำในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ โลตัส มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนและให้กำลังใจหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขหมอกควันไฟป่า และปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ถือเป็นวิกฤตภัยเร่งด่วนด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศของภาคเหนือในประเทศไทย เพื่อให้สามารถแก้ไขและก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้พร้อมกัน