ซีพี 100 ปี กับค่านิยม 6 ประการ : ทำเร็วและมีคุณภาพ

โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย สร้างเสร็จใน 5 สัปดาห์ คุณภาพมาตรฐานโลก ภารกิจเพื่อประเทศชาติ เคียงข้างคนไทย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

แนวคิดที่หล่อหลอมให้การดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดหน้าประวัติศาสตร์ 100 ปี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก คือ การ “ทำเร็ว” และ “มีคุณภาพ” พร้อมลงมือทำอย่างทันท่วงที เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบการค้าต่าง ๆ ค่านิยมนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความสำเร็จให้เครือซีพีทุกภาคส่วน

หนึ่งในความภูมิใจและความสำเร็จที่เครือซีพีดำเนินธุรกิจนบนความยั่งยืนด้วยค่านิยม “ทำเร็วและมีคุณภาพ” คือ ภารกิจสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์  (surgical mask)  แจกฟรีเพื่อแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เปราะบางทั่วประเทศ ที่เครือซีพีได้รวมทุกสรรพกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยชาติในภาวะเร่งด่วนที่ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อปี 2563 ซึ่งเครือซีพีได้เร่งวางแผนตั้งแต่ศึกษาการก่อสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐาน พร้อมนำเข้าเครื่องจักรการผลิต วัตถุดิบในการผลิตต่าง ๆ ที่ขณะนั้นด้วยแต่ละประเทศเกิดวิกฤติ การขนส่งระหว่างประเทศต้องใช้เวลาในการนำเข้า รวมทั้งวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูงขึ้นหลายสิบเท่า เพราะทั่วโลกมีความต้องการเช่นกัน

แต่ด้วยค่านิยม “ทำเร็วและมีคุณภาพ” ของชาวซีพี ทำให้เราสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคในวิกฤตินั้น จนสามารถก่อสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยสำเร็จด้วยดีภายในเวลาเพียง 5 สัปดาห์เท่านั้น และสามารถส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานระดับโลกเพื่อช่วยเหลือในภารกิจเร่งด่วนทางสาธารณสุขได้ทันท่วงทีอย่างมีคุณภาพ