เครือซีพีร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำในโครงการ “Decarbonize Thailand Sandbox” เปิดโอกาสสตาร์ทอัพโชว์ศักยภาพ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการลดคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 – ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ คุณสแตนลี เอิง ผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรนิวเอนเนอร์จี้ เน็กซัส (ประเทศไทย) นำทีมเปิดตัวโครงการ “Decarbonize Thailand Sandbox” หรือ DTS เดินหน้าสู่เป้าหมายการลดคาร์บอน (Decarbonization) ในประเทศไทยตามนโยบาย “National Energy Plan 2022” ผนึกกำลัง 5 พันธมิตรองค์กรชั้นนำของไทย ได้แก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ. ไออาร์พีซี บมจ. ปตท. และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการนี้ คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค

โครงการ DTS เป็นการร่วมมือกันของภาคธุรกิจในการสนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรม เพื่อสร้างเทคโนโลยี สร้างคนและสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการสตาร์อัพที่มีเทคโนโลยีในการลดการปล่อยคาร์บอนเข้าด้วยกัน โดยเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศแสดงศักยภาพ ร่วมพัฒนาโซลูชันและทดสอบนวัตกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอน พร้อมสนับสนุนให้ก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 และรับรองความยั่งยืนในระยะยาวขององค์กร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

สำหรับสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกจาก Startup Selection Event จะได้จับคู่ทำงานกับบริษัทพันธมิตรชั้นนําของไทยอย่างใกล้ชิดใน Startup Sandbox เป็นเวลา 3 เดือน และในเดือนพฤศจิกายน 2565 จะจัด DTS Symposium การประชุมสัมมนาและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสตาร์ทอัพ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชั้นนำจากอุตาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัยนัก เศรษฐศาสตร์ และผู้คนในวงการด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทาย โอกาส และ อนาคตของประเทศไทยต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การ เป็น Thailand’s Zero Carbon Economy

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีดีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก และเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกันและพร้อมผลักดันเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน