เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“สิ่งที่เราจะมองว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะสำเร็จ มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ถ้าเรามีความรัก ความร่วมมือ ความสามัคคี ซึ่งมีพื้นฐานมาจากคำว่า “กตัญญู”

ความกตัญญูจึงสามารถทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้”

‘คุณศุภชัย เจียรวนนท์’ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

💚 รับชมมุมมองความเชื่อที่เป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากคุณศุภชัย เจียรวนนท์

 

💚 ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม

ด้วยการแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู