ซีพี 100 ปี กับค่านิยม 6 ประการ : คุณธรรมและความซื่อสัตย์

รากฐานที่มั่นคง เริ่มต้นจากความซื่อสัตย์ ยึดมั่นตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ ด้วยการระบุวัดหมดอายุบนซองเมล็ดพันธุ์ “ตราเรือบิน”

เครือเจริญโภคภัณฑ์เริ่มต้นจากร้านขายเมล็ดพันธุ์ผัก “เจียไต้จึง” เมื่อปีพ.ศ. 2464 บนถนนทรงสวัสดิ์ ย่านเยาวราช ก่อตั้งโดยสองพี่น้อง ชาวจีนโพ้นทะเลจากฆณฑลกวางตุ้ง “นายเจี่ย เอ็กชอ” และ “นายเจี่ย เซี่ยวฮุย”  จุดเริ่มต้นสำคัญที่มาพร้อมกับคำสอนให้ลูกหลานทำการค้าด้วยการยึดมั่นในหลัก “คุณธรรมและความซื่อสัตย์” สะท้อนผ่านความใส่ใจลูกค้าด้วยการ ระบุวันหมดอายุไว้บนเมล็ดพันธุ์ผักตรา “เรือบิน” ในทุกซองอย่างชัดเจน นับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่มีการรับประกันสินค้าด้านการเกษตร เพื่อให้ลูกค้าได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ จากจุดเริ่มต้นกลายมาเป็นรากฐานที่สำคัญถ่ายทอดให้ผู้บริหารและพนักงานในเครือซีพีทุกคนยึดมั่นมาตลอด 100 ปี