16 มกราคม วันครูแห่งชาติ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอนำเสนอ “3 ปณิธานการเป็นครู”

เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จึงขอนำเสนอ “3 ปณิธานการเป็นครู” เพื่อเป็นการชื่นชม และยกย่องในความอุตสาหะ และอุทิศตนเพื่อการเป็นครู ของ ครูยีนส์ สุภาวดี มังกรทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์

หนึ่ง…สอนให้นักเรียน รู้จักหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม

สอง…สนับสนุน ส่งเสริม นักเรียนให้มีความฝัน และผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย

สาม…เติมเต็มช่องว่างให้กับนักเรียน แม้ครูจะไม่ใช่พ่อแม่ แต่จะคอยทำหน้าที่รับฟัง ให้คำปรึกษา เป็นที่พึ่งพิงและให้กำลังใจให้พวกเขาอยู่ตรงนี้เสมอ แม้นักเรียนจะจบออกไปแล้ว แต่ความเป็นครูไม่เคยสิ้นสุด

โดยครูยีนส์ กล่าวว่า “อยากช่วยส่งเสริมอนาคตของเด็กๆ ให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และมองว่าเด็กๆ อาจจะไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดก็ได้ ขอเพียงแค่เขาเติบโตไป รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีอาชีพสุจริต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เท่านี้ในฐานะครูคนนึงก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้ว”

#มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #วันครูแห่งชาติ