เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญู เป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นรากแก่นของความเป็นมนุษย์ ความกตัญญูทำให้มีศักดิ์ศรี ช่วยให้สังคมเป็นปึกแผ่น มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”

‘คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล’ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล

💚 ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

💚 ประกาศผลพนักงานผู้โชคดีรับรางวัลสุดพิเศษ จากการร่วมกิจกรรมกตัญญู
https://sustainablelife.co/gratitude/winner

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู