ซีพี 100 ปี กับค่านิยม 6 ประการ : ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

จากไก่ใต้ถุนบ้าน สู่เกษตรทันสมัย มาตรฐานโลก ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับชีวิตที่ได้ให้เกษตรกรคนไทยได้โปรตีนชั้นดี ราคาถูก

แม้วันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศและในระดับโลก ทว่าความสำเร็จของเครือซีพีไม่ได้มาจากความง่ายหรือความโชคดี หากแต่เบื้องหลังการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของเครือซีพีได้นั้น คือการกล้าที่จะทำเรื่องยากเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ และค่านิยมสำคัญของธุรกิจในเครือซีพีจนถึงทุกวันนี้ เมื่อประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ตัดสินใจบินไปสหรัฐอเมริกานำสายพันธุ์ไก่ที่ดีที่สุดในโลกจากบริษัทอาร์เบอร์ เอเคอร์สเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย และกล้าริเริ่มทำสิ่งที่ยากที่สุดในประเทศไทย คือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่ 20,000 ตัว ซึ่งเป็นฟาร์มใหญ่ฟาร์มแรกของประเทศ ถือเป็นเรื่องที่ใหม่และยากมาก เพราะขณะนั้นฟาร์มเลี้ยงไก่ 200 ตัวถือว่าใหญ่ที่สุดแล้ว แต่ซีพีกล้าลงมือทำในเรื่องยาก ผ่านการล้มลุกคลุกคลาน เรียนผิดเรียนถูก ขาดทุนอยู่ถึง 15 ปี ก่อนจะเริ่มมีกำไร โดยทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานสำคัญคือซีพีได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์การเลี้ยงไก่เพื่อยกระดับธุรกิจเข้าสู่การสร้างอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ระดับประเทศขึ้นมาได้สำเร็จ จนเรียกได้ว่าซีพีได้ปฏิวัติวงการอาหารและโภชนาการให้ประเทศ เพราะคนไทยสามารถเข้าถึงโปรตีนจากการบริโภคเนื้อไก่ได้ในราคาถูกลง

 

ค่านิยม “ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” ได้ถ่ายทอดสู่ทุกธุรกิจของซีพีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เครือซีพีได้ลงทุนใน 20 ประเทศ มีบริษัทในเครือมากกว่า 200 บริษัท และมีพนักงานทั้งหมดกว่า 450,000 คน โดยซีพีให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงานให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไม่ทำอะไรที่ซับซ้อน ลดขั้นตอนในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงาน “การทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย” จึงนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของเครือซีพีมานับศตวรรษ