คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมผู้บริหารทรัพยากรบุคคลจาก 18 กลุ่มธุรกิจในเครือฯ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับบริษัทที่ปรึกษา BCG เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเสริมศักยภาพและสร้างความสามารถใหม่ในการแข่งขันของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร และประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารทรัพยากรบุคคลจาก CPF, CP All, CP Axtra, True, CPG และกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์รวม 18 กลุ่มธุรกิจ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับบริษัทที่ปรึกษา BCG ณ ห้องประชุมโลตัสคลับ  วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย

โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้แนวทางในการสร้างคนด้วยหลักการโมเดล Sustainable Intelligence Transformation (สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน) หรือ SI  Model โดยมี 5 เสาหลักประกอบด้วย 1. Transparency ความโปร่งใส โรงเรียนต้องมีตัวชี้วัด 2.Market Mechanism สร้างกลไกตลาดและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมสื่อคุณธรรมในช่วง Primetime โดยให้ Incentive เพราะห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือ สื่อ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม 3.Leadership &Talents สร้างผู้นำและครู/บุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะ 5.0 4.Child Centric / Empowerment เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางให้อำนาจตัดสินใจ 5. Technology ควรมีการปรับสอนให้เกิดการประยุกต์เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

ก่อนที่ทาง “Boston Consulting Group” หรือ BCG บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก มาออกแบบกิจกรรมเวิร์คชอปให้กับเหล่าผู้บริหารในเครือฯ นำโดยคุณเจสัน มอย กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ ประจำประเทศสิงคโปร์ คุณจอห์น วากเนอร์ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ ประจำประเทศไทย อดีตผู้บริหารด้านกลยุทธ์ประจำกรุงนิวยอร์ก บริษัท เมต้า (ชื่ออดีต เฟสบุ๊ค) และ คุณอธิศ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทย

โดยตลอดกิจกรรมเวิร์คชอปเหล่าผู้บริหารได้ร่วมออกแบบกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่สามารถผสานการทำงานของดิจิทัลเข้ากับการทำงานของทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยม (Bionic Company) รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับเหล่าบุคลากรในเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มบริษัทในเครือฯ เพื่อพร้อมต่อการแข่งขันในโลกยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง