ซีพีน่าน ผนึกกำลัง ซีพีเอฟ สร้างฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง ฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนบ้านห้วยหาด อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมต้อนรับกลุ่มธุรกิจผลิตและขายสุกรมีชีวิตภาคเหนือตอนบน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน นำโดย คุณนิติศักดิ์ จั่นสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กิจการผลิตสุกรภาคเหนือตอนบน เขต 1 คุณชัยราช อุดแบน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กิจการผลิตสุกรภาคเหนือตอนบน เขต 2 คุณลำเจียน ทองศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กิจการผลิตสุกรภาคเหนือตอนบน เขต 3 คุณภัทรพล หิริรักษ์วัฒนกิจ ผู้ช่วยผู้อำอวยการ กิจการครบวงจรสุกรภาคเหนือบน คุณภาคภูมิ จักกะพาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กิจการขายและโรงชำแหละสุกรภาคเหนือบน และทีมงาน จัดประชุมประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

ทั้งนี้สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และซีพีเอฟได้ร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่บ้านห้วยหาด ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านห้วยหาด นำโดย คุณนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร จำนวน 30 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าโดยรอบชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด เพื่อเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงชุมชนต่อไป