คนละไม้ คนละมือ รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม ระวังตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ

คนละไม้ คนละมือ รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม ระวังตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ
ช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง เราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน