ซีพีร้อยเรียงความดีส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากโครงการ ซีพี ปันปลูกฟ้าทะลายโจร ตามนโยบายประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ สู่มือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งต่อให้นิสิต และชุมชนโดยรอบ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน สู้สายพันธุใหม่โอไมครอน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  –   เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี โดย คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์  พร้อมด้วย คุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ร่วมเป็นผู้แทนเครือฯ ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตามนโยบายของประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงยาสมุนไพรเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกัน โดยมี ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนรับเพื่อนำไปใช้สำหรับจัดชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือนิสิต บุคลากรและประชาชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเพื่อรับมือกับโอไมครอนที่เป็นสายพันธ์ใหม่ล่าสุด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบทบาทสำคัญในโครงการซีพีปันปลูกฟ้าทะลายโจร คือเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญเอ็นโดรกราโฟไลด์ในวัตถุดิบฟ้าทะลายโจรก่อนนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพร ซีพีปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ขอบขอบคุณเครือซีพี ที่เล็งเห็นประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร ซี่งเป็นยาสมุนไพรไทยที่ถือเป็นศาสตร์ของแผ่นดิน โดยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ได้รับจากเครือซีพีในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำไปส่งมอบต่อให้แก่บุคลากรและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยตามเจตนารมย์เครือซีพีที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยในการรักษาโควิด-19 โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งโควิดสายพันธุ์ใหม่คือโอไมครอนกำลังจะแพร่ระบาด

“ผมขอขอบคุณเครือซีพีที่ได้นำยาสมุนไพร ในโครงการปันปลูก ฟ้าทะลายโจร มามอบให้เพื่อนำไปส่งต่อให้นิสิตและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และมหาวิทยาลัยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนเครือซีพี ในโครงการนี้ด้วยการให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญเอ็นโดรกราโฟไลด์ในวัตถุดิบฟ้าทะลายโจร ก่อนนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพร ปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด”

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือซีพีมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้นกันในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามดำริของประธานอาวุโส ธนินท์เจียรวนนท์ โดยได้มอบนโยบายให้ทุกกลุ่มธุรกิจร้อยเรียงความดี ผนึกกำลังร่วมกันส่งต่อความห่วงใยด้วยการนำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปมอบให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการได้ทำประโยชน์ต่อสังคม และต่อประเทศชาติของเรา