ท่านประธานอาวุโสธนินท์ ซีอีโอศุภชัย ดร.อาชว์ ขึ้นเวทีสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ในวาระครบรอบ 90 ปีหอการค้าไทย แสดงวิสัยทัศน์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจในเวทีโลก

18 พฤศจิกายน 2566 – หอการค้าไทย จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ภายใต้โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย ซึ่งเวทีที่เป็นการรวมตัวของภาคธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้แนวคิด Connect – Competitive – Sustainable เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสู่สากล โดย ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “90 ปี หอการค้าไทย กับการพัฒนาของเศรษฐกิจไทย” โดยมีผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ อาทิ คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะทูต หอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ เข้าร่วมกว่า 1,500 คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในหัวข้อ “Connect The Dots for Sustainability” ด้วยแนวทาง SDGs เน้นการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงแนวทางการพัฒนาคนในองค์กรซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการ Up & Reskill ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ขณะที่ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ และ อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอด 9 ทศวรรษ ผ่านมุมมองอดีตประธานหอการค้าไทย ในหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด การขับเคลื่อนและการพัฒนา” และยังร่วมเสวนาประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หัวข้อ “90 ปีหอการค้าไทยจะก้าวต่อไปอย่างไร” ร่วมกับประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าท่านอื่น ๆ อาทิ คุณประมนต์ สุธีวงศ์ คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ และคุณกลินท์ สารสิน

ภายในงาน ยังได้เปิดตัว หนังสือในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย ชื่อ “Future | Crisis” ที่ได้รวบบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ อาทิ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ – คุณศุภชัย เจียรวนนท์ คุณเจริญ – คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณสันติ – คุณภูริ ภิรมย์ภักดี คุณนวลพรรณ ล่ำซำ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ คุณสนั่น อังอุบลกุล คุณกลินท์ สารสิน ที่มาร่วมถ่ายทอดมุมมองประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นทางลัดให้นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้วิชาสร้าง “อนาคต” จาก “วิกฤต” ผ่านประสบการณ์ตรง และสร้างแรงบันดาลใจ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และจุดประกายความคิดให้กับนักธุรกิจ เพื่อเชื่อมอดีต – ปัจจุบัน – อนาคต อย่างราบรื่นและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ผลสรุปจากการสัมมนาในครั้งนี้ หอการค้าไทยจะรวบรวมความคิดเห็น ประเด็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกและเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อจัดทำเป็น “สมุดปกขาว” เสนอต่อ คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไป

ติดตามข่าวสารท่านประธานอาวุโสได้ที่เพจ  ธนินท์ เจียรวนนท์ (Dhanin Chearavanont)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050410608988

https://www.facebook.com/dhanin.chearavanont.3/