ซีอีโอเครือซีพี บรรยายพิเศษหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “TEPCIAN รุ่นที่ 2”


เมื่อเร็วๆ นี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The World OF 5.0 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค 5.0” ในโครงการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน TEPCIAN (เทพเซียน) รุ่นที่ 2 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง อาทิ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานหลักสูตร TEPCIAN (เทพเซียน), คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, คุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCIAN (เทพเซียน), คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประธาน TEPCIAN รุ่น 2 และ คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการและประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน The Erawan Group และกรรมการบริหารหลักสูตร TEPCIAN(เทพเซียน)


โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทาย 6 ด้าน ประกอบด้วย เรื่องของความเหลื่อมล้ำและโอกาสในการเข้าถึง , เรื่องดิจิทัลและพลังงาน , ความยั่งยืนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง , อัตราเงินเฟ้อสูง , เผชิญสภาวะโลกสองขั้ว และเรื่องสุขภาพรวมถึงโรคระบาดต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำแนะนำกลยุทธ์สำคัญในการลงทุนทำธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งแม้ว่าจะมีโอกาสมาก แต่ก็นับว่าเป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงมากเช่นกัน จึงต้องเริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญกับการวางวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นอันดับแรก ลงพื้นที่ศึกษาตลาดอย่างจริงจัง วางกลยุทธ์คนทำงาน หาคนทำงานที่เหมาะสม และต้องมีความพร้อมในการลงทุน ซึ่งเครือซีพีมีคติในการทำงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การทำก่อนและทำงานหนัก


สำหรับ เทพเซียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในด้านต่างๆ อาทิ รากเหง้าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน นโยบายการสร้างชาติของจีนใหม่ โครงสร้างการบริหารประเทศ การเติบโตทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี พร้อมเรียนและฝึกฝนการใช้ภาษาจีนเพื่อสร้างความประทับใจและเจรจาทางธุรกิจ