ซีพี 100 ปี กับค่านิยม 6 ประการ : สร้างสรรค์สิ่งใหม่

โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Elephant Smart Early Warning System) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมของเครือซีพีและกลุ่มทรู ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน ซึ่งมีจุดเด่นที่ทำให้การเฝ้าระวังช้างป่าสามารถลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการผสานศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร ระบบ IoT กับการทำงานของหน่วยลาดตระเวน กรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) จนสามารถคว้าเหรียญทองจาก Silicon Valley International Invention Festival สหรัฐอเมริกา สะท้อนความเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในการสร้างความสมดุลให้ช้างอยู่ร่วมกับคนอย่างสันติและยั่งยืน