เครือซีพีเดินหน้าตามนโยบาย ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ภายใต้โครงการ “ซีพี ปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร” ส่งมอบฟ้าทะลายโจร 750,000 แคปซูลให้ “กลุ่มเราต้องรอด” เร่งสร้างภูมิคุ้มกันต้านโอมิครอน ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดฯและกลุ่มเปราะบางตกค้างทั่วประเทศ

วันที่ 19 ม.ค. 65 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ปฏิบัติการเดินหน้าสนับสนุนภารกิจมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมย์ของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” โดยให้กลุ่มธุรกิจในเครือซีพีปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เพื่อสกัดเป็นยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์โอมิครอน ล่าสุด ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ  ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือฯ  ได้เป็นผู้แทนเครือผฯส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 750,000 แคปซูล หรือ 10,000 ขวด ให้แก่กลุ่ม “เราต้องรอด” เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้น ซึ่งถือเป็นสิ่งเร่งด่วนในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีคุณไดอาน่า จงจินตนาการ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “เราต้องรอด” เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคาร ทรูทาวเวอร์ รัชดาภิเษก


คุณไดอาน่า จงจินตนาการ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “เราต้องรอด” กล่าวว่า ขอขอบคุณโครงการซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร เพราะเป็นโครงการที่ดีมาก สำหรับกลุ่มคนเปราะบางที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงยาสมุนไพรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่  ซึ่งฟ้าทะลายโจรที่ได้รับมอบในครั้งนี้   กลุ่มเราต้องรอดพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือกระจายให้ถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ได้มากที่สุด และในทุกจังหวัดที่ต้องการ  โดยฟ้าทะลายโจรที่ได้รับมอบจากซีพีในครั้งนี้กลุ่มเราต้องรอดจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในชุดยาเพื่อส่งให้กับผู้ป่วยสำหรับ home isolation รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป


ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ  ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 10,000 ขวดให้แก่กลุ่มเราต้องรอด ที่มีความเสียสละและช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ประชาชนตกอยู่ในวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจะนำไปแจกจ่ายถึงมือประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อไป ตามนโยบายของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายไปยังกลุ่มองค์กรพันธมิตร ภาครัฐ และมูลนิธิต่างๆ แล้วทั้งสิ้นกว่า 30 ล้านแคปซูล