ประธานกรรมการ เครือซีพี เป็น 1 ใน 40 ผู้นำธุรกิจระดับโลกร่วมการประชุมสำคัญของนครเซี่ยงไฮ้ ผ่านระบบออนไลน์

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี เป็น 1 ใน 40 ผู้ประกอบการนานาชาติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญของนครเซี่ยงไฮ้ International Business Leaders’ Advisory Council for the Mayor of Shanghai (IBLAC) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “รูปแบบการพัฒนาใหม่และบทบาทนำของการปฏิรูปและการปฏิรูปและเปิดเซี่ยงไฮ้” เพื่อระดมความคิดเห็นและวิสัยทัศน์จากผู้นำของรัฐบาลเทศบาลเซี่ยงไฮ้

นำโดย มร. หลี่ เฉียง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ และ มร.กง เจิ้ง รองเลขาธิการ คณะกรรมการพรรคเทศบาลและนายกเทศมนตรี และผู้นำธุรกิจระดับโลกประมาณ 40 รายที่เป็นบริษัทข้ามชาติจาก 22 ประเทศ โดยเป็นการประชุมร่วมกันใน “คลาวด์” เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้ในอนาคตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา